Jak otworzyć nowy rok w module Księga Podatkowa?

Nie ma okresów obrachunkowych w Księdze Podatkowej.