1

Jak rozliczyć kontrahenta, jeżeli nie zapłacił pełnej kwoty należności, ale pozostała część jest nieistotna?

Kontrahent otrzymał fakturę na 153,09 PLN. Zapłacił 153 PLN. Należy w Preliminarzu podzielić płatność na dwie części (zapłaconą i pozostałą) i na pozostałej (9 groszy) ustawić status Nie podlega.