Jak w wydruku „seryjnym” wywoływanym z formularza Faktury Sprzedaży (Wydruki seryjne/ FS && WZ && KP) drukować inne wydruki, niż te które są wywoływane standardowo?

Na otwartym formularzu dokumentu Faktury Sprzedaży należy z menu Wydruk danych lub Podgląd wydruku obok ikony drukarki wybrać Konfigurację wydruków (lub wcisnąć na formularzu faktury <CTRL>+<F2>).
Należy przenieść standardowy wydruk FS && WZ && KP do wydruków użytkownika (przytrzymując klawisz <CTRL> myszką przenieść wydruk do wydruków użytkownika).
W definicji przeniesionego wydruku w sekcji XML w obrębie tagu <![CDATA[ znajdują się definicje trzech funkcji (napisane w języku VBScript):

  • Function WykonajWydrukFS,
  • Function WykonajWydrukKP,
  • Function WykonajWydrukWZ,

które wywołują odpowiednio wydruki FS, KP i WZ.

Żeby zmienić wydruk wywoływany przez poszczególne z funkcje należy wewnątrz definicji tej funkcji podać nową wartość pola:

  • Format.ID, 

określają one, który wydruk będzie drukowany.

Jeżeli seryjnie ma być drukowany wydruk standardowy, należy uzupełnić wartość 0, natomiast jeżeli seryjnie ma być drukowany wydruk który był tworzony dodatkowo to należy uzupełnić wartość 1.

Wartości powyższego pola można odczytać z formularza wydruku, który ma być drukowany z zakładki Definicja:

Wartość pola:

  • ID wydruku podstawiamy do Format.ID. 

Jeśli chcemy np. drukować zamiast standardowego wydruku KP, wydruk KP użytkownika dla którego dane z pierwszej zakładki formularza wydruku wyglądają tak jak na zrzucie ekranowym powyżej, wówczas należy wewnątrz definicji funkcji WykonajWydrukKP
ustawić wartość pola:

  • Format.ID, 

na odpowiednio 1122,

czyli:

  • Format.ID = 1122

Więcej informacji dotyczących modyfikacji wydruków można znaleźć w filmach instruktażowych „GenRap” dostępnych z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w części Handel) oraz w Instrukcjach GenRap.