Jakie warunki powinny być spełnione, żeby dokumenty zaczytane przez Comarch OCR zostały automatycznie rozliczone w programie Comarch ERP Optima?

Dokumenty dodane do rejestru VAT za pomocą usługi Comarch OCR zostaną automatycznie rozliczone jeśli:

  • w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr: [Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT] oraz na wczytywanym dokumencie rozpoznano formę płatności o typie gotówka.
  • w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr [Automatycznie generuj dokumenty zapłaty kartą kredytową] oraz na wczytywanym dokumencie rozpoznano formę płatności o typie karta.

Jeżeli nie ma otwartego raportu na datę z jaką ma powstać zapis rozliczający, to będzie on automatycznie otwarty zgodnie z okresem raportów, który został ustawiony na formularzu rejestru kasowego/bankowego. Natomiast w przypadku kiedy raport nie może zostać otwarty na odpowiednią datę faktura utworzy się jako nierozliczona.