Komunikat ID 32023 „Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (KPiR)”.

Aby usunąć dokument z rejestru VAT lub remanent najpierw należy usunąć zapis księgowy. Na liście spisów z natury należy na danym remanencie wybrać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) opcję Usuń zapis księgowy.