Komunikat ID 26136 „Środek trwały posiada dokumenty. Wszystkie dokumenty zostaną przeniesione do nowej grupy”.

Przy zmianie grupy, do której należy środek trwały, dokumenty takiego środka również zostaną przeniesione do nowej grupy.