Konfiguracja przesyłek

Z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Przesyłki istnieje możliwość skonfigurowania poszczególnych przesyłek: