Obroty na koncie – zakładka Razem

Formularz obrotów i sald dla wybranego konta

Zakładka [Razem] – zawiera następujące kwoty w ujęciu dwustronnym Debet/Credit

  • Bilans otwarcia,
  • Obroty,
  • Obroty Narastająco,
  • Saldo,
  • Persaldo