OPT032 – Handlowy dokument identyfikacyjny

Data aktualizacji: 20-11-2019

Wstęp

29 czerwca 2003 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. nr 106, poz. 1000), w którym podany został wzór handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI) obowiązujący w obrocie niektórymi artykułami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego. Na podstawie tego rozporządzenia mięso rozebrane oraz jego przetwory, podobnie jak inne produkty wymienione w rozporządzeniu, zaopatrywane będą w handlowy dokument identyfikacyjny wystawiany przez firmę wprowadzającą na rynek środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego.

W Comarch ERP Optima dokument HDI można wydrukować z poziomu formularza faktury. W tym celu należy do wydruków użytkownika podłączyć wydruk załączony do tego biuletynu.

Uwaga
Wydruk dokumentu HDI odbywa się przy pomocy Generatora Raportów.

Handlowy dokument identyfikacyjny – dane o towarze

Aby na dokumencie HDI wydrukowane zostały informacje dotyczące towarów pobranych na Fakturę Sprzedaży, należy najpierw uzupełnić dane na karcie towaru.

Niezbędne parametry to:

 • nazwa towaru
 • opis towaru (obligatoryjny)
 • jednostka miary (powinna być to jednostka wagowa np. kg)
 • jednostka pomocnicza (jednostka opakowania zbiorczego)
 • ilość jednostek podstawowych w opakowaniu zbiorczym

Dane pobierane bezpośrednio z Faktury Sprzedaży:

 • nazwa i adres wysyłającego (dane adresowe z Pieczątki Firmy)
 • numer faktury, do której drukowany jest dokument HDI
 • data wysyłki (data wystawienia faktury)
 • ilość towaru

Uwaga
Na dokument HDI nie są przenoszone pozycje, które na karcie towaru mają zdefiniowany typ usługa.

Handlowy dokument identyfikacyjny – wydruk

Po wybraniu opcji wydruku HDI pojawia się dodatkowe okno, w którym należy wprowadzić dane, które wymagane są na dokumencie HDI, a nie ma ich na Fakturze Sprzedaży:

 • numer dokumentu HDI
 • weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu
 • rynek, na który zakład został zakwalifikowany do prowadzenia sprzedaży. Po wyborze opcji inne państwa pojawia się dodatkowe pole, gdzie należy wprowadzić rynki sprzedaży innych państw
 • pochodzenie surowca
 • miejsce pozyskania, przetworzenia lub składowania
 • miejsce przeznaczenia
 • rodzaj transportu i jego numer identyfikacyjny
 • komentarz – dane dotyczące procesu technologicznego, norm jakościowych i produkcyjnych oraz stosowanych przez producenta systemów kontroli jakości

Wprowadzone dane są zapamiętywane i podpowiadają się podczas wykonywania kolejnego wydruku HDI.

Handlowy dokument identyfikacyjny – podłączenie wydruku do Comarch ERP Optima

W załączniku znajduje się przykładowy wydruk dokumentu HDI. Wydruk należy podpiąć na formularzu Faktury Sprzedaży (patrz Rysunek 1, poniżej).

W konfiguracji wydruków Formularz Faktury Sprzedaży, zakładka [Ogólne] importujemy definicję z pliku HDI.xml.

Rysunek 1. Import wydruku HDI.

Pliki do pobrania