1

Parametry wydruku faktury

Sparametryzowanie wydruku Faktury Sprzedaży polega na określeniu zawartości i kolejności poszczególnych pól. Wyboru dokonujemy z listy, która wyświetla się po wciśnięciu czarnego przycisku umieszczonego z prawej strony danego pola.

Część parametrów dotyczy wszystkich typów wydruków Faktury Sprzedaży. w poszczególnych polach możemy drukować:

Drukuj tabelę WZ na dokumencie – na wydruku faktury domyślnie umieszczona jest tabela z numerami skojarzonych z fakturą dokumentów magazynowych (WZ). Użytkownik ma możliwość wyłączenia tej opcji odznaczając parametr.

Faktura VAT – Metoda kasowa – włączenie tego parametru powoduje pojawienie się na wydrukach faktur adnotacji Metoda kasowa.

Tekst opisu kopiowany na dokument FS – wpisany tutaj tekst jest w trakcie wystawiania faktury kopiowany w pole Opis, na zakładce [Płatności] (gdzie może być zmieniony). Następnie pojawia się na wydruku faktury, nad tabelą z pozycjami.

Tekst stopki dla dokumentów FS/PA/WZ/RO/FPF – na dokumentach związanych ze sprzedażą towaru (Rezerwacja Odbiorcy, Faktura Pro Forma, Faktura Sprzedaży, Paragon oraz Wydanie Zewnętrzne) dodano możliwość drukowania dodatkowego tekstu w stopce wydruku. Stopka nie jest drukowana na dokumentach korekcyjnych.

Kolejność kolumn „VAT” – odpowiada za kolejność kwot drukowanych w tabeli VAT na fakturze:

 • Brutto – VAT – Netto,
 • Brutto – Netto – VAT,
 • VAT – Brutto – Netto,
 • VAT – Netto – Brutto,
 • Netto – VAT – Brutto,
 • Netto – Brutto – VAT.

W parametrach dotyczących nazewnictwa Faktur Sprzedaży użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego tytułu dla faktury krajowej i unijnej oraz pozaunijnej.

Część parametrów dotyczy tylko jednego wydruku Faktury Sprzedaży: wydruku parametryzowanego. Są to:

 • Kolumna „Towar” – odpowiada za określenie towaru na drukowanym dokumencie. W kolumnie można drukować:
  • nazwę towaru,
  • kod towaru,
  • numer katalogowy,
  • EAN,
  • Kod + Nazwa,
  • Kod + Nr katalogowy,
  • Kod + EAN,
  • Nr katalogowy + Kod,
  • EAN + Kod,
  • Nazwa i Numer katalogowy,
  • Numer katalogowy i Nazwa.
 • Kolejność kolumn dla płatności – odpowiada za kolejność drukowania informacji w tabeli płatności na fakturze:
  • Forma – Kwota – Termin,
  • Forma – Termin – Kwota,
  • Kwota – Forma – Termin,
  • Kwota – Termin – Forma,
  • Termin – Forma – Kwota,
  • Termin – Kwota – Forma.

 • Forma płatności: nazwa/ typ – użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy na fakturze powinna być drukowana pełna nazwa formy płatności (np. Przelew_PKO), czy tylko typ (np. przelew). Ma to znaczenie w sytuacji, gdy zdefiniowanych jest kilka form płatności danego typu, które różnią się nazwą.
 • Format daty sprzedaży: rr-mm-dd/ mm-rrrr – na fakturze może być drukowana pełna data sprzedaży lub tylko miesiąc i rok.

W części Parametry dotyczące wydruków Eko znajduje się parametr Drukuj numer EORI. Parametr odpowiada za drukowanie numeru EORI na wydrukach EKO faktur, korekt oraz faktur w języku angielskim pod warunkiem, że numer ten jest uzupełniony w Pieczątce firmy i na karcie kontrahenta.