Pytanie 4102 „Nie wszystkie czynności związane z tym zleceniem zostały wykonane. Czy zamknąć zlecenie i zakończyć czynności?”

Komunikat pojawia się po wybraniu z menu kontekstowego opcji Zamknij zlecenie lub odznaczeniu parametru Zlecenie otwarte na formularzu zlecenia serwisowego, jeżeli czynności związane ze zleceniem nie zostały oznaczone jako zakończone.

Jeśli zostanie wybrana opcja TAK, zlecenie serwisowe zostanie zamknięte, a czynności zostaną zakończone.

Po wybraniu opcji NIE zlecenie pozostaje otwarte i należy zweryfikować na zakładce [Czynności] czy wszystkie czynności są oznaczone jako Zakończone.