Stanowiska (lista)

Lista prezentuje skonfigurowane stanowiska. Wyświetlane są informacje takie jak: numer stanowiska, nazwa, magazyn, cena oraz grupa towarów.

Konfigurowanie stanowiska opisano tutaj.