Udzielamy pracownikowi pożyczki

Cel ćwiczenia: Odnotowanie na liście „Pożyczka” udzielonej pracownikowi pożyczki z określeniem wysokości rat spłat.

 • Wybieramy z menu głównego modułu Płace i Kadry Listy płac.
 • Otwieramy nowy Formularz listy płac i wybieramy (pod przyciskiem Dokument) symbol P (Pożyczka).
  • Rodzaj: Pożyczka
  • data wypłaty: 25 dzień następnego miesiąca
 • W oknie Wypłaty pracowników zfiltrem Wszyscy wybieramy wcześniej zdefiniowaną listę płac o symbolu P za następny miesiąc.
 • Ustawiamy kursor na pracowniku Jan Kowalski i uruchamiany proces naliczenia wypłaty.
 • Na Formularzu wypłaty przechodzimy na zakładkę Elementy wypłaty i dodajemy nowy element Pożyczka i wpisujemy kwoty:
  • Wartość (pożyczki): 5000
  • Wysokość raty: 250
  • Kwota odsetek (dla każdej raty): 2
 • Zapisujemy wypłatę pożyczki – pierwsza rata zostanie potrącona już przy naliczaniu wypłaty etatowej z datą wypłaty późniejszą niż 25-ty dzień miesiąca.

Uwaga
Spłaty rat pożyczek proponują się na liście wypłat etatowych i umów zleceń. W celu wyłączenia generowania spłat przy wypłacaniu umów zleceń należy w Konfiguracji firmy/ Płace/ Parametry zaznaczyć pole Nie generuj spłaty pożyczki na liście wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych.