W jaki sposób należy wprowadzić do ewidencji środek trwały, który został już częściowo umorzony?

Aby wprowadzić do ewidencji środek trwały, który został częściowo umorzony, należy:

  • otworzyć listę Ewidencja środków trwałych,
  • wybrać właściwą grupę środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a następnie dodać nową kartę środka trwałego,
  • uzupełnić dane środka trwałego. Należy pamiętać, że pola: Grupa, Nr inwentarzowy oraz Nazwa są wymagane przez program i należy je uzupełnić, aby była możliwość zapisania karty środka trwałego,
  • po uzupełnieniu danych na pierwszej zakładce Ogólne (należy pamiętać o wpisaniu właściwej daty zakupu i przyjęcia do używania) należy przejść do zakładki Amortyzacja, gdzie uzupełniamy niezbędne informacje m.in. metodę amortyzacji, stawkę amortyzacji, wartość początkową oraz odpisy, które zostały dokonane do momentu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji pole: Odpisy do)

Uwaga
Pole Odpisy do jest aktywne podczas dodawania karty środka trwałego, gdy data zakupu jest wcześniejsza niż rok bieżący oraz po zapisaniu karty środka trwałego, kiedy do środka nie zostały dodane żadne dokumenty, a także rok daty zakupu i rok daty przyjęcia do używania takiego środka jest wcześniejszy niż rok bieżący.

  • następnie zatwierdzamy formularz.