Jak stworzyć skróty szybkiego wyboru towaru w Comarch ERP Optima Detal?

W Comarch ERP Optima DETAL istnieje możliwość stworzenia przycisków nawigacyjnych.
Przykładowo, można stworzyć przycisk, który po wciśnięciu, będzie dodawał dany towar na paragon.
Należy przejść do konfiguracji układu ekranu poprzez wciśnięcie przycisku , a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy w górną belkę i wybrać opcję Konfiguracja Sekcji

Następnie przechodzimy do zakładki Towary. W prawym górnym rogu okna widoczna jest ikona  Dodaj przycisk towaru. Akcja dostępna jest także po kliknięciu prawym przyciskiem myszy z poziomu zakładki.

W dolnej części ekranu pojawi się okno w którym możemy określić, jaki towar jest przypisany do przycisku oraz spersonalizować przycisk.

Nazwa towaru – Nazwa wyświetlana na przycisku
Powiązanie z towarem – Towar z cennika, który jest powiązany z przyciskiem
Pobierz nazwę z towaru – Parametr pozwala na ustawienie dla przycisku nazwy towaru z cennika.
Ustaw skrót – Pozwala na przypisanie skrótu klawiszowego dla przycisku
Wyświetlaj skrót – Wyświetla skrót klawiszowy na przycisku obok nazwy.
Kolor tekstu – Określa kolor tekstu na przycisku
Kolor tła – Określa kolor tła na przycisku
Plik obrazka – Pozwala na przypisanie obrazka do przycisku

Po spersonalizowaniu przycisku należy przenieść go na główny panel, poprzez przycisk Wstaw do sekcji

Po zapisaniu zmian, przycisk jest gotowy do użycia.
Forma płatności w Comarch ERP Optima Detal jest nieaktywna – co należy sprawdzić?

Jeżeli Comarch ERP Optima Detal współpracuje z drukarką fiskalną należy w oknie logowania do Detalu wybrać przycisk Zaloguj do konfiguracji, a następnie Drukarka fiskalna.

W oknie Ustawień drukarki fiskalnej wszystkie używane w Detalu formy płatności powinny mieć przypisaną  Nazwę fiskalną. Jeżeli dla którejś z form płatności pole w kolumnie Nazwa fiskalna jest nieuzupełnione – to taka forma będzie nieaktywna w Detalu w oknie płatności do dokumentu.

Może się również zdarzyć, że forma płatności jest nieaktywna mimo, iż przypisano jej Nazwę fiskalną w Ustawieniach drukarki fiskalnej. Taka sytuacja dotyczy zazwyczaj form, które w Comarch ERP Optima mają określony typ inny niż Gotówka z terminem 0 dni (np. przelew).

W wersjach Comarch ERP Optima Detal starszych niż 2012 wystawienie dokumentu z formą płatności odroczoną było możliwe tylko i wyłącznie po wybraniu Kontrahenta innego niż !NIEOKREŚLONY!.
Od wersji 2012 możliwe jest wystawianie dokumentów z płatnością odroczoną również dla kontrahenta !Nieokreślonego pod warunkiem, że dla konkretnego operatora pracującego na stanowisku detalicznym został w programie Comarch ERP Optima zaznaczony parametr Płatność odroczona dla !Nieokreślonego. Parametr jest dostępny na karcie operatora w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Detal/ Funkcje pracowników.

 
Kody JPK w module Comarch ERP Optima Detal

Bezpośrednio w module Comarch ERP Optima Detal nie ma funkcji przypisywania kodów związanych z plikiem JPK_V7. Dopiero podczas synchronizacji Comarch ERP Optima Detal z Comarch ERP Optimą automatycznie dopisywane są kody JPK do paragonów i faktur sprzedaży. Dlatego odpowiednie ustawienia należy wprowadzić w Comarch ERP Optimie.

Kody związane z plikiem JPK_V7 można przypisać na formularzu kontrahenta w zakładce [JPK], formularzu towaru /usługi na zakładce [Dodatkowe] lub bezpośrednio na dokumentach w zakładce [Atrybuty/JPK].

Po przesłaniu dokumentów z modułu Detal do Optimy, na paragony i faktury sprzedaży automatycznie dopisywane są odpowiednie kody JPK które zostały wcześniej wskazane na formularzu kontrahenta i na karcie towaru/usługi.

W przypadku paragonów automatycznie dopisywana jest procedura RO, a na fakturach sprzedaży utworzonych do paragonów dodawana jest procedura FP. Kod FP nie jest przenoszony na korektę utworzoną do zafiskalizowanej faktury.

Więcej informacji na temat przygotowania dokumentów i generowania pliku JPK_V7 znajduje się w linku poniżej:

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023/index.php/dokumentacja/opt088-pliki-jpk_v7-przygotowanie-dokumentow-i-generacja-pliku/