W jaki sposób robić zdjęcia/skany, aby zmaksymalizować poprawność rozpoznawania danych za pomocą usługi Comarch OCR?

Aby zmaksymalizować poprawność rozpoznawania danych za pomocą usługi Comarch OCR trzeba zwrócić uwagę na to, aby:

  • skan dokumentu/zdjęcie były dobrej jakości, zrobione przy dobrym oświetleniu,
  • skan dokumentu/zdjęcie były wykonane w pionie zgodnie z orientacją tekstu na dokumencie, możliwie bez przekrzywień,
  • na skanie dokumentu/zdjęciu były widoczne wszystkie informacje, w tym informacje na marginesie dokumentu (np. NIP, numer faktury) nie powinny być ucinane,
  • maksymalny rozmiar pliku możliwy do rozpoznania to 20 MB (w przypadku programu Comarch ERP Optima w wersji od 2019.5.1) lub 5MB (w przypadku programu Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2019.5.1),
  • maksymalny rozmiar pojedynczej strony to 5 MB,
  • maksymalna wielkość strony nie może przekroczyć 11,7×16,5 cali co odpowiada formatowi A3,
  • maksymalna rozdzielczość strony na zaczytywanym skanie nie może przekroczyć 20 mln pikseli,
  • skan dokumentu/zdjęcie muszą być w formacie pdf, jpg, jpeg, tiff lub png. W przypadku plików jpeg konieczny jest program Comarch ERP Optima w wersji od 2020.0.1
Dlaczego po dodaniu faktur za pomocą usługi Comarch OCR nie jest rozpoznawany kontrahent pomimo tego, że jego kartoteka widnieje w programie Comarch ERP Optima?

Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy w bazie danych istnieje więcej niż jeden kontrahent o danym numerze NIP. W takim przypadku faktura zostanie dodana na kontrahenta o akronimie !NIEOKREŚLONY!. Należy zweryfikować, czy w  Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów wybrano opcję Blokuj. Zduplikowane karty kontrahentów należy usunąć (połączyć).

Od wersji 2020.5.1 Comarch ERP Optima po rozpoznaniu dokumentu zostaje wyświetlona lista kontrahentów, którzy mają taki sam nr NIP. Użytkownik sam wskazuje, z którym kontrahentem powiązać fakturę.
Dlaczego w obiegu dokumentów kolumna Udostępnij dla usługi OCR jest niewidoczna?

Przechodząc do System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na wybranym operatorze na zakładce Parametry cd w sekcji Parametry dla obiegu dokumentów znajduje się parametr Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR. Po zaznaczeniu go dodając dokument w obiegu dokumentów widoczna będzie kolumna Udostępnij dla usługi OCR.

 
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać plik zawierający wiele faktur?

Tak, usługa Comarch OCR umożliwia rozpoznawanie wielu faktur znajdujących się w jednym pliku pdf.  Na dokument dodawany jest atrybut NUMER_STRONY, który odpowiada za poprawne wyświetlanie skanu na dokumencie w rejestrze VAT Do działania tej funkcji potrzebny jest program Comarch ERP Optima w wersji 2019.5.1 lub późniejszej.
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury korygujące?

Tak, za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury korygujące.
Czy istnieje możliwość kopiowania dokumentów dodanych za pomocą usługi Comarch OCR?

Tak, istnieje możliwość kopiowania dokumentów przetworzonych za pomocą usługi Comarch OCR.
Dlaczego po wskazaniu opcji „Wybierz dokumenty z Obiegu dokumentów” nie widać dokumentu wprowadzonego do Obiegu Dokumentów?

W menu CRM/ Obieg Dokumentów na formularzu dokumentu firmowego w sekcji Archiwum plików należy dla dokumentu zaznaczyć  parametr udostępnienia  w kolumnie Udostępnij dla usługi OCR. Po zaznaczeniu parametru, załącznik będzie dostępny dla usługi Comarch OCR, uruchamianej z poziomu rejestru VAT.

Kolumna Udostępnij dla usługi OCR nie jest dostępna na dokumentach, na których wskazano Typ: Wspólny.