Informacja (25126) Czy anulować dokument? Operacji nie można odwrócić.

Komunikat pojawia się w momencie wyboru przez Użytkownika opcji anulowania dokumentu.

Anulowanego dokumentu nie można przywrócić do poprzedniego stanu. Istnieje natomiast możliwość ponownego wystawienia takiego samego dokumentu z wykorzystaniem numeru dokumentu anulowanego. Anulowany dokument będzie widoczny na liście w kolorze szarym.

Więcej informacji w tym temacie znajduje się w artykule: Anulowanie dokumentu.
Błąd przenoszenia dokumentu nr [nr Faktury], Kontrahent [Kod_Kontrahenta] nie ma podpiętej firmy, do której mają zostać przeniesione faktury.

Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta, to po wyborze na liście Faktur Sprzedaży, w menu kontekstowym opcji Zatwierdź dokumenty lub po odznaczeniu na Fakturze Sprzedaży parametru Bufor, Faktury za usługi księgowe przenoszone będą automatycznie do bazy Klienta do rejestru VAT zakupu.

Natomiast jeśli w bazie Biura Rachunkowego, na karcie kontrahenta, na zakładce [Księgowe] nie wskazano bazy Klienta, to podczas próby przeniesienia Faktury wystawionej dla takiego kontrahenta pojawi się komunikat: „Błąd przenoszenia dokumentu nr [nr dokumentu], Kontrahent [Kod_Kontrahenta] nie ma podpiętej firmy , do której mają zostać przeniesione faktury.” 

Z kolei odznaczenie parametru Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta spowoduje, że Faktury za usługi księgowe nie będą przenoszone automatycznie przy zatwierdzaniu.

Więcej informacji na temat tej funkcjonalności opisano w artykule Przenoszenie Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego bezpośrednio do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta.
Jak założyć konto w Comarch Apfino z poziomu Comarch ERP Optima?

W programie Comarch ERP Optima możliwe jest założenie konta i podpisanie umowy o windykację bezpośrednio z programu. Przy próbie przekazania Faktury do windykacji (tj. po kliknięciu w opcję Odzyskaj pieniądze na liście Faktur lub wybraniu opcji Windykacja – odzyskaj pieniądze w menu głównym lub kontekstowym), jeżeli Użytkownik nie posiada konta na platformie Comarch Apfino i chciałby je teraz założyć, to uzupełnia kolejno informacje w poniższym oknie, zaznacza wymagane zgody i wybiera przycisk Dalej.

Pojawi się okno, na którym można zweryfikować wprowadzone dane, zmienić lub dodać numer telefonu i zaznaczyć wymagane zgody. Następnie Użytkownik wybiera przycisk Dalej.

Na podany na początku uzupełniania formularza adres mailowy, Użytkownik otrzyma kod weryfikacyjny:

Otrzymany kod należy uzupełnić w kolejnym oknie w Comarch ERP Optima:

Po uzupełnieniu kodu weryfikacyjnego należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Jeżeli proces przebiegnie prawidłowo, pojawi się okno:

Użytkownik otrzyma wówczas wiadomość mailową na adres e-mail podany w pierwszym kroku procesu rejestracji. Po naciśnięciu linku aktywacyjnego zawartego w mailu, będzie możliwość nadania hasła do konta firmowego oraz korzystania z innych usług dostępnych na platformie Comarch Apfino.
Pytanie 4102 „Nie wszystkie czynności związane z tym zleceniem zostały wykonane. Czy zamknąć zlecenie i zakończyć czynności?”

Komunikat pojawia się po wybraniu z menu kontekstowego opcji Zamknij zlecenie lub odznaczeniu parametru Zlecenie otwarte na formularzu zlecenia serwisowego, jeżeli czynności związane ze zleceniem nie zostały oznaczone jako zakończone.

Jeśli zostanie wybrana opcja TAK, zlecenie serwisowe zostanie zamknięte, a czynności zostaną zakończone.

Po wybraniu opcji NIE zlecenie pozostaje otwarte i należy zweryfikować na zakładce [Czynności] czy wszystkie czynności są oznaczone jako Zakończone.