Jak poprawnie zaewidencjonować faktury sprzedaży w Rejestrze VAT żeby pojawiły się w odpowiednich polach pliku JPK_V7?

Poniższa tabela zawiera informacje w jaki sposób faktury sprzedaży są kwalifikowane w części deklaracyjnej JPK_V7 dla podatku od towarów i usług, wg wzoru 21.

Poz. na VAT 7Stawka VATRodzaj fakturyRodzaj sprzedażyRodzaj transakcjiUwagi


10


ZW
FA zwykłe
Dowód wewnętrzny
wszystkieKrajowaUwzględnia NP, jeśli jest ustawiony parametr „Uwzględniać sprzedaż
nie podlegającą VAT
na VAT-7” i transakcja krajowa.


FA zwykłe


wszystkie
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Eksport, Eksport – zwrot
Krajowa – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca
FA zwykłe
Dowód wewnętrzny
wszystkiePoza terytorium kraju (stawka NP)
NPFa zwykławszystkieKrajowa - podatnikiem jest nabywcaZawsze uwzględnia NP (niezależnie od ustawienia parametru „Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7”)
11
WszystkieFA zwykłe
Dowód wewnętrzny
wszystkieDostawa poza terytorium krajuZawsze uwzględnia NP (niezależnie od ustawienia parametru
Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT 7)


NP
FA zwykłe
Dowód wewnętrzny
wszystkiePoza terytorium kraju (stawka NP)
FA zwykłe UsługiWewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca12
WszystkieFA zwykłe
Dowód wewnętrzny
UsługiDostawa poza terytorium kraju i zaznaczone „Rozliczać w VAT-UE”
Zawsze uwzględnia NP (niezależnie od ustawienia parametru Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT 7)
NPFA zwykłe
Dowód wewnętrzny
UsługiPoza terytorium kraju (stawka NP) i zaznaczone „Rozliczać w VAT-UE”


NP


FA zwykłe


Usługi
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca
i dla każdej wymienionej transakcji zaznaczone „Rozliczać w VAT-UE”
130%FA zwykłe
Dowód wewnętrzny
wszystkieKrajowa
Poza terytorium kraju (stawka NP)
FA zwykłewszystkiePodatnikiem jest nabywca
Eksport – zwrot VAT
140%FA zwykłewszystkieEksport – zwrot VAT
15,16
3%
5%
FA zwykłe
Dowód wewnętrzny
wszystkieKrajowa
Poza terytorium kraju (stawka NP)


FA zwykłe


wszystkie
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Eksport, Eksport – zwrot
Krajowa – podatnikiem jest nabywca
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca
17,18
7%
8%
FA zwykłe
Dowód wewnętrzny
wszystkieKrajowa
Poza terytorium kraju (stawka NP)


FA zwykłe


wszystkie
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Eksport, Eksport – zwrot
Krajowa – podatnikiem jest nabywca
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca
19.20
22%
23%
FA zwykłe
Dowód wewnętrzny
wszystkieKrajowa
Poza terytorium kraju (stawka NP)


FA zwykłe


wszystkie
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Eksport, Eksport – zwrot
Krajowa – podatnikiem jest nabywca
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca
210%FA zwykłeTowary
Śr. Transportu
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
220%FA zwykłeTowary
Śr. Transportu
Eksport
23,24wszystkieDowód wewnętrznyTowary
Śr. Transportu
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
25,26wszystkieDowód wewnętrznyTowary
Śr. Transportu
Eksport, Eksport – zwrot
27,28wszystkieDowód wewnętrznyUsługiEksport, Eksport – zwrot
29,30wszystkieDowód wewnętrznyUsługiWewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
31,32wszystkieDowód wewnętrznyTowary, Śr. transportuWewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca,
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca
wszystkieKrajowa – podatnikiem jest nabywcaTylko podatnicy VAT czynni
33-Wszystkie-Zalecamy Krajowa (rodzaj transakcji nie jest weryfikowany)Dokument techniczny z atrybutem PODATEK OD SPISU
34-Wszystkie-Zalecamy Krajowa (rodzaj transakcji nie jest weryfikowany)Dokument techniczny z atrybutem ZWROT ZA KASĘ FISKAL
35wszystkieDowód wewnętrznyŚr. TransportuWewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
-Wszystkie-Zalecamy Wewnątrzunijna (rodzaj transakcji nie jest weryfikowany)Dokument techniczny z atrybutem WEWN.NABYCIE ŚR.TRAN
36-Wszystkie-Zalecamy Wewnątrzunijna (rodzaj transakcji nie jest weryfikowany)Dokument techniczny z atrybutem WEWN.NAB.PALIW SILN.
Jak przenieść kody JPK na dokument? Czy można to zrobić automatycznie?

W przypadku dokumentów w module Handel kody JPK mogą zostać:

 • przeniesione z karty kontrahenta,
 • przeniesione z karty cennikowej
 • dodane automatycznie na podstawie danych zaznaczonych bezpośrednio na formularzu dokumentu lub na podstawie typu dokumentu,
 • dodane ręcznie bezpośrednio na formularzu dokumentu.

 

W przypadku Rejestru VAT kody JPK mogą zostać:

 • przeniesione z formularza kategorii,
 • przeniesione z karty kontrahenta,
 • przeniesione z modułu Handel,
 • dodane automatycznie na podstawie parametrów zaznaczonych bezpośrednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT,
 • dodane ręcznie bezpośrednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w biuletynie Pliki JPK_V7 – przygotowanie dokumentów i generacja pliku.
Jak można wprowadzić zbiorczy dokument zakupu VAT marża?

W celu poprawnego wykazywania dokumentów VAT marża, faktura sprzedaży w tej procedurze musi mieć uzupełniony kod MR_UZ lub MR_T. Kwoty w stawce NP z takich dokumentów wykazywane są w tagu SprzedazVAT_Marza w pliku JPK_V7 – bez względu na to, czy z takim dokumentem zwykłym istnieje powiązany dokument wewnętrzny sprzedaży rozliczenia marży. Rozliczenie marży jednostkowej, czyli wygenerowany w programie powiązany dokument wewnętrzny nie powinien mieć oznaczenia WEW. Jeśli natomiast wprowadzane jest zbiorcze rozliczenie marży jako zbiorczy dokument wewnętrzny, wówczas taki dokument powinien już posiadać kod WEW.

Dokument rozliczenia marży na kwotę ujemną z kodem MR_UZ lub MR_T (dokument wewnętrzny mający zerową kwotę VAT i ujemną kwotę brutto w stawce opodatkowanej) nie jest uwzględniany przy liczeniu części deklaracyjnej. Wykazywany jest wyłącznie w części ewidencyjnej.

Dokument zakupu związanego ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży powinien zostać wprowadzony do Rejestru VAT zakupu ze znacznikiem technicznym ZakupVAT_Marza. Powinien mieć zaznaczony parametr Rozliczać w VAT i wskazany odpowiedni okres, jak również pozycję ze stawką NP z uzupełnioną kwotą brutto dotyczącą zakupu w tej procedurze. Wówczas w pliku JPK_V7 taki dokument wykazywany jest w części ewidencyjnej po stronie zakupu. Znajdują się na nim dane kontrahenta z dokumentu, wraz z jego numerem NIP, numer dokumentu oraz kwota brutto oznaczona jako ZakupVAT_Marza. Taki dokument nie jest uwzględniany przy wyliczaniu kwot na części deklaracyjnej pliku JPK_V7.

W przypadku metody kasowej nie ma znaczenia fakt rozliczenia wprowadzonego w Rejestrze VAT zakupu dokumentu ze znacznikiem ZakupVAT_Marza. Jeżeli parametr Rozliczać w VAT jest zaznaczony, dokument taki jest wykazywany w pliku JPK_V7 wg domyślnej daty obowiązku podatkowego jak przy metodzie zwykłej.
Jaki kod mam wybrać na dokumencie?

W sprawie wyboru określonych kodów JPK na dokumencie zalecamy zapoznanie się z pomocą dostępną na Portalu Podatkowym:  https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja
W jaki sposób umieścić kody JPK_V7 na wydruku faktury sprzedaży w Generatorze raportów (GenRap)?

Na przykładzie wydruku Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)) należy wykonać następujące kroki:

 • Otworzyć formularz faktury, na którym występują kody JPK_V7.
 • Z górnego menu programu wybrać Podgląd wydruku, a następnie na rozwijanej liście wybrać Generator raportów (ostania pozycja listy).
 • Na liście wydruków Generatora raportów kliknąć dwa razy np. Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)).
 • Na edytowanym wydruku, na drzewku danych po lewej stronie ekranu należy kliknąć ikonę klucza.
 • Z dostępnych ustawień należy wybrać opcję nr 3 („z wszystkimi dostępnymi elementami”):

 • Następnie należy ustawić kursor w miejscu, w którym docelowo mają być drukowane kody JPK_V7.
 • Na drzewku danych trzeba odnaleźć zestaw danych: Wszystkie dane -> DokKodyJPKV7

 • Zestaw danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wstaw.
 • Na liście dostępnych kolumn należy zaznaczyć opcje jak poniżej (trzymając wciśnięty klawisz Shift/Ctrl):

 • Po zatwierdzeniu przyciskiem OK na wydruku powinna pojawić się tabela (przykład poniżej):

 • Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolną wartość w kolumnie pierwszej i wybrać opcję Filtruj.
 • Wartość filtra należy ustawić jak poniżej (przycisk Dodaj filtr):

W pole z wartością filtra należy wkleić wyrażenie: [/Identyfikator/trn_trnid], a następnie zatwierdzić okno przyciskiem OK. W efekcie tej operacji lista numerów ID kodów JKP_V7 powinna zostać ograniczona tylko do tych, które występują na danej fakturze.

 • Następnie należy ustawić kursor w dowolnym wierszu uzyskanej tabeli, a na drzewku danych odszukać zestaw danych: Wszystkie dane -> KodyJPKV7

 • Zestaw danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wstaw.
 • Na liście dostępnych kolumn należy zaznaczyć opcje jak poniżej (trzymając wciśnięty klawisz Shift/Ctrl):

 • Po zatwierdzeniu przyciskiem OK na wydruku powinna pojawić się tabela (przykład poniżej):

 • Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolną wartość w kolumnie pierwszej i wybrać opcję Filtruj.
 • Wartość filtra należy ustawić jak poniżej (przycisk Dodaj filtr):

W pole z wartością filtra należy wkleić wyrażenie: dkv7_kv7id, a następnie zatwierdzić okno przyciskiem OK. W efekcie tej operacji lista kodów JPK_V7 powinna zostać ograniczona tylko do tych, które występują na danej fakturze.

 • Uzyskaną tabelę należy nazwać w ustalony sposób (np. Kody JPK_V7 potrzebne do wprowadzania dokumentu do rejestru VAT sprzedaży:), a następnie usunąć zbędne nagłówki i stopki pośrednie oraz kolumny.
 • Kolumny można usunąć klikając w zielony kwadrat na szczycie danej kolumny i naciskając Delete na klawiaturze:

 • Nagłówki i stopki pośrednie można usunąć zaznaczając je na czarno i naciskając Delete na klawiaturze.

 • W efekcie końcowym można uzyskać tabelę jak poniżej:

Od wersji 2021.0.1 dla Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz dla korekt tych dokumentów dodano wydruk EKO o nazwie Z kodami JPK_V7. Na wydruku tym widoczna jest sekcja: Kody JPK_V7 potrzebne do wprowadzenia dokumentu do rejestru VAT sprzedaży. Kody JPK_V7 są pobierane na wydruk z formularza dokumentu, z zakładki [Atrybuty/ JPK]. Wydruk jest też dostępny jako seryjny z poziomu listy Faktur Sprzedaży.
Gdzie znajdują się kody JPK w programie?

Lista kodów JPK dostępna jest z poziomu formularza kategorii, karty kontrahenta, pozycji cennika oraz formularzy dokumentów w module Handel i w Rejestrze VAT. Szczegółowe informacje dostępne są w biuletynie Pliki JPK_V7 – przygotowanie dokumentów i generacja pliku.
W części deklaracyjnej JPK_V7 uzupełniam ręcznie pola P_44 i P_45 a w części ewidencyjnej nadal nie mam wartości w agregatach, dlaczego?

Aby wartość w polu P_44 (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych) została uwzględniona w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie KOREKTA ŚR. TRWAŁYCH i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

Aby wartość w polu P_45 (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć) została uwzględniona w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie KOREKTA POZ. NABYĆ i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

Więcej informacji na temat wykazywania wartości w tych polach można znaleźć tutaj.