1

Skąd pobierane są kody JPK w przypadku korzystania z Comarch OCR?

W przypadku zaczytywania dokumentów do rejestru VAT za pomocą Comarch OCR, kody JPK pobierane są z karty kontrahenta, a od wersji programu 2021.0.1. jeżeli kontrahent będzie miał przypisaną domyślną kategorię – również z kategorii (za wyjątkiem kodów towarowych GTU w przypadku rejestru VAT zakupu). Jeżeli na skanie faktury widoczne są kody JPK, są one dodawane na dokument w przypadku zaczytywania do Rejestru sprzedaży VAT.
Skąd pobierane są kody JPK w przypadku importu dokumentów z pliku?

W przypadku importu dokumentów za pomocą pracy rozproszonej (jak również od wersji 2021.0.1 z pliku vat_r.txt) kody JPK pobierane są tylko i wyłącznie z importowanego pliku. Nie są przenoszone na importowany dokument kody JPK z karty kontrahenta, z kategorii ani inne wynikające z typów dokumentów.
Od kiedy obowiązują pliki JPK_V7?

Pliki JPK_V7 mają obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r.
Gdzie znajdę deklarację JPK_V7 w formie pliku xml?

Plik xml deklaracji JPK_V7 generuje się w momencie przeliczania deklaracji i zapisuje we wskazanym miejscu na komputerze. Miejsce, gdzie taki plik xml ma być zapisywany wskazujemy w Konfiguracji programu z poziomu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny.
Jak wykazać fakturę w pliku JPK_V7 przy metodzie kasowej, jeśli nie została ona jeszcze rozliczona lub wykazać ją w innym miesiącu niż została rozliczona?

W przypadku metody kasowej dokumenty trafiają do deklaracji w miesiącu, w którym zostały rozliczone. W celu wykazania dokumentu w danym miesiącu na deklaracji JPK_V7, mimo że nie został on jeszcze rozliczony lub wykazania go w innym miesiącu niż nastąpiło rozliczenie należy na danym dokumencie odznaczyć parametr Wg kasy a następnie pod przyciskiem Do VAT wpisać kwotę rozliczenia oraz miesiąc, w którym chcemy wykazać dokument na deklaracji.