Komunikat ID 30247 „Nie można zmienić waluty na koncie, do którego zostały dodane dokumenty budżetowe”.

W planie kont dla tego konta wybrano opcję „Kontrola budżetu” – ObrotyWn/ObrotyMa i określono budżet. Należy najpierw usunąć dokumenty budżetowe, a następnie zmienić walutę.
Komunikat ID 26134 „Nie można dodać równorzędnej pozycji do gałęzi podstawowych zestawień systemowych”.

W przypadku systemowych zestawień księgowych (PIT-36, CIT-8) podstawowe gałęzie są już utworzone i nie ma możliwości ich usunięcia lub dodania kolejnych. Opcja dodania pozycji na następnym poziomie jest dostępna.
Komunikat ID 30951 Zaznaczone dokumenty posiadają różną datę księgowania. Czy chcesz utworzyć zbiorcze księgowania za poszczególne miesiące?

Komunikat pojawia się, jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/Parametry wskazano datę księgowania inną niż bieżącą i księgowane są zbiorczo dokumenty z różnych miesięcy.
Nie można zmieniać kwoty na dekrecie rozrachowanym.

Dany dekret został rozrachowany z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Rozrachunki. Aby zmienić kwotę na dekrecie należy usunąć rozrachunek z Listy rozrachunków z drugiej zakładki Rozrachowane lub z poziomu dekretu z zakładki drugiej Rozrachunki.
Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą Firma).

Komunikat pojawia się podczas próby usunięcia danego urzędu z listy, jeśli urząd ten został określony w menu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje jako właściwy dla przynajmniej jednego rodzaju deklaracji. Aby usunąć urząd z listy urzędów znajdującej się w Ogólne/ Inne/ Urzędy należy usunąć powiązanie danego urzędu z deklaracją w konfiguracji.
Pytanie (35007) „Dokumenty mogą być automatycznie księgowane do KPiR/ Ewidencji Ryczałtowej podczas ich zatwierdzania. Jeśli chcesz wskazać konkretne dokumenty możesz to zrobić w Konfiguracji Firmy/Księgowość/Parametry/Operacje automatyczne. Czy chcesz włączyć automat?”

Komunikat pojawia się podczas zapisywania/ zatwierdzania dokumentów dla operatora będącego Administratorem jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry nie zaznaczono parametru Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań. Komunikat wyświetli się podczas zapisywania/ zatwierdzania niżej wymienionych dokumentów.

W przypadku Księgi Podatkowej:

 • Dokumentu Amortyzacji,
 • Delegacji,
 • Ewidencji dodatkowej kosztów,
 • Ewidencji dodatkowej przychodów,
 • Faktur zakupu i ich korekty (za wyjątkiem noty korygującej),
 • Likwidacji,
 • Listy płac,
 • Rejestru sprzedaży VAT,
 • Rejestru zakupu VAT,
 • Spisu z natury,
 • Zapisów kasowych/bankowe.

W przypadku Ewidencji Ryczałtowej:

 • Ewidencji dodatkowej  przychodów,
 • Rejestru sprzedaży VAT.

 
Wystąpiła duplikacja [numer konta] w grupie [symbol grupy kont]

Dane konto oraz jego analityki można podpiąć tylko do jednej grupy. Przykładowo: jeżeli w jednej grupie jest użyte konto 501-1-1, to do innej grupy nie można podpiąć kont 501, 501-1, 501-1-1.