Nie można rozpocząć księgowania dokumentu. Faktura powstała z przekształcenia paragonu. Należy zaksięgować paragon/zestawienie sprzedaży detalicznej lub zmienić ustawienie w Konfiguracji -> Firma -> Księgowość -> Parametry.

Komunikat pojawia się podczas próby księgowania z poziomu rejestru VAT zapisu korekcyjnego do sprzedaży detalicznej, do której wystawiono fakturę, gdy w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako Rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, natomiast nie zaznaczono parametru Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu. Aby zaksięgować zapis korekcyjny dotyczący sprzedaży detalicznej, należy w Konfiguracji/ Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu.
Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić?

W celu poprawnego wyliczenia zaliczki na podatek ryczałtowy należy w menu Ogólne> Inne> Właściciele na formularzu danych wspólnika otworzyć listę kwot deklaracji, a następnie dla poprawnego wyliczenia przychodów i kosztów uzupełnić udziały podatnika w poszczególnych miesiącach.

W przypadku zaliczek na PIT-36/PIT-36L należy w menu Ogólne> Inne> Właściciele na formularzu danych wspólnika otworzyć listę kwot deklaracji, a następnie dla poprawnego uzupełnić udziały podatnika w poszczególnych miesiącach dla wszystkich źródeł przychodu (tj. na zakładkach 4. Dz. gospodarcza, 5. Strefa, 6. Najem).

Dodatkowa informacja: W przypadku jednoosobowej działalności należy wprowadzić udziały w wysokości 100 % (czyli 1.00/1 lub 100.00/100). Jeżeli dla danego podatnika udziały są równe przez cały rok, to wystarczy je wpisać w pierwszym miesiącu i jest to dziedziczone na pozostałe miesiące. W przypadku zmiennych udziałów należy w każdym miesiącu je odpowiednio skorygować.
Instrukcja DELETE powoduje konflikt z ograniczeniem REFERENCE „FK_BOEKonto”. Konflikt występuje w bazie danych „XXXXX” w tabeli „CDN.BOElem”, column 'BOE_AccId’.

Taki komunikat podczas próby usunięcia konta z planu kont oznacza, że z dane konto nie może zostać usunięte ponieważ posiada zapis w bilansie otwarcia.  Aby usunąć takie konto należy najpierw przejść na Księgowość/Inne/Dokumenty BO i usunąć z bilansu otwarcia zapisy dotyczące tego konta.
Komunikat ID 31462 „Nie można przeliczyć deklaracji. Na serwerze brak bazy danych wskazanej w kwotach do deklaracji.”

W takiej sytuacji należy przejść do formularza właściciela (z poziomu Ogólne/Inne/ Właściciele) na Listę kwot deklaracji właściciela (dostępną pod przyciskiem Udziały i kwoty deklaracji) i sprawdzić w danym roku, czy w którymś miejscu (na zakładkach Dz. gospodarcza, Strefa, Najem) jest zaznaczony parametr Pobieraj dane z bazy danych i wybrana jest baza, która została usunięta z serwera.
Komunikat ID 26148 „Nie można użyć konta walutowego. Obsługa kont walutowych nie jest aktywna. W konfiguracji nie jest włączony parametr „Obsługa kont walutowych”.

Parametr: „Obsługa kont walutowych” dostępny jest po pobraniu modułu Księga Handlowa Plus. W celu użycia konta walutowego w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa należy zaznaczyć parametr „Obsługa kont walutowych”.
Ostrzeżenie (32639) „Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ istnieją księgowania w buforze”.

Przed zamknięciem okresu obrachunkowego należy przenieść wszystkie zapisy z bufora do księgi głównej (z menu Księgowość> Księgowość> Dzienniki zakładka Dzienniki należy wybrać wszystkie dzienniki, zapisy wszystkie i nacisnąć ikonę „Księgowanie”).
Błąd „Błędna definicja schematu księgowego. Niepoprawnie skonstruowany element schematu ([Symbol schematu księgowego]/[Lp schematu księgowego])”. Błąd składni SELECT

Pojawienie się komunikatu świadczy o błędach w konstrukcji schematu. Najczęściej pojawia się w sytuacji gdy np. usuniemy z makra znak @ w polu Kwota, Warunek; dodajemy kilka warunków a następnie usuwamy ostatni zapominając o znaku AND lub OR na końcu; dodajemy kilka warunków a następnie usuwamy ostatni i usuniemy ’ dotyczący poprzedniego warunku; usuwamy jeden z warunków, a nie usuniemy łącznika AND lub OR, tak, że w rezultacie mamy obok siebie 2 łączniki (np. @KategoriaOgolna =’KOSZTY’ OR OR @KategoriaOgolna =’KOSZTY INNE’); gdy mamy kilka makr (@Dokument+’ '+@TypWyplaty) w opisie i usuniemy + bądź ’; Przykładowo: W schemacie do księgowania raportów kasowych/bankowych, w polu kwota brakuje znaku @, w momencie sprawdzania poprawności schematu pojawi się komunikat: Błędna definicja schematu księgowego. Niepoprawnie skonstruowany element schematu ([Symbol schematu księgowego]/[Lp schematu księgowego]). Błąd składni SELECT.