Błąd weryfikacji statusu VAT – Dokument nr [Numer dokumentu]. Podmiot nie jest kontrahentem.

Komunikat pojawia się podczas seryjnej weryfikacji statusu VAT dokumentów, na których wybrano podmiot inny niż kontrahent.
Komunikat ID 32640 „Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ istnieją dokumenty bilansu otwarcia w buforze”.

Przed zamknięciem okresu obrachunkowego należy zatwierdzić dokument BO (z menu Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO należy na formularzu dokumentu BO odznaczyć parametr „Bufor”).
Komunikat ID 26001 „Nie można dodawać konta analitycznego, do konta posiadającego księgowania”.

Aby dodać konto analityczne należy usunąć wszystkie zapisy księgowe danego konta z poziomu Księgowość> Dzienniki, również zapisy tego konta z dokumentu bilansu otwarcia (Księgowość> Inne> Dokumenty BO).
Komunikaty ID 30211 „Agregacja przychodów z innych baz nie jest dostępna dla księgowości kontowej i ewidencji ryczałtowej”.

Na formularzu właściciela w opcji „Kwoty deklaracji” dodano kwoty indywidualne za dany miesiąc i na 4 zakładce „Działalność gospodarcza” (i/lub 5 Strefa i/lub 6 Najem) zaznaczono parametr „Pobieraj dane z bazy” i wybrano bazę z rodzajem księgowości: kontowa albo ewidencja ryczałtowa. Agregować przychody można tylko z baz, które mają rodzaj księgowości: księga podatkowa.
Ostrzeżenie (34717) „Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem”

Nie można usunąć zatwierdzonej (zablokowanej) deklaracji. Należy na liście deklaracji pod prawym przyciskiem myszy odblokować deklarację i dopiero ją usunąć.
Komunikat ID 26009 „Nie można księgować z datą wcześniejszą, niż ostatni zapis wprowadzony „na czysto”.

Nie można wprowadzić zapisu z datą wcześniejszą od ostatniego zatwierdzonego zapisu ze względu na zachowanie numeracji chronologicznej w księdze głównej oraz brak funkcji renumeracji zapisów zatwierdzonych (ograniczenie to wynika z nienaruszalności numeru dziennika dla zapisów zatwierdzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości).
Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.Konta o unikatowym indeksie AccNumer. Wartość zduplikowanego klucza to (6, 240).

Informacja pojawia się, gdy wprowadzamy konto księgowe, o takim samym numerze, który już istnieje w bazie.