Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą BnkZdarzenia).

Nie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest wybrany na dokumencie np. w Ewidencji dodatkowej lub Rejestrze VAT.
Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.DeklNag’ według klucza 'DkNPodatnik’)

Za wybrany okres (miesiąc/rok) dla jednego właściciela można zapisać tylko jedną zaliczkę na PIT-36/PIT-36L, jedno zestawienie roczne do PIT-36/PIT-36L lub jedną deklarację roczną PIT-36/PIT-36L, jedną zaliczkę na CIT-8, jedną deklarację roczną CIT-8, jedną zaliczkę na podatek ryczałtowy dla wybranego właściciela, jedną deklarację PIT-28.
Komunikat ID 26152 „Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Do wybranego dokumentu został już wygenerowany dokument wewnętrzny”.

Komunikat ten informuje, że dla głównej faktury zakupu został wygenerowany dokument wewnętrzny sprzedaży. Aby sprawdzić z jakim dokumentem jest powiązana ta faktura należy ją otworzyć, a następnie przejść na zakładkę „Dokumenty”.
Komunikat ID 26120 „Zostaną zaimportowane nazwy dzienników, plan kont, grupy kont oraz kręgi kosztów. Czy kopiować ustawienia z poprzedniego okresu obrachunkowego?”

Odpowiedź twierdząca spowoduje, że skopiowanie zostaną z poprzedniego okresu obrachunkowego wymienione w treści komunikatu ustawienia.
Komunikat ID 29405 „Błąd odczytu waluty [symbol waluty] z konfiguracji.”

Informacja pojawia się w sytuacji, gdy w Konfiguracji Programu/Ogólne/Waluty nie ma dodanej waluty pojawiającej się w komunikacie.
Pytanie (35006) „Dokumenty wystawiane w module Handel mogą zostać automatycznie przeniesione do rejestrów VAT. Czy chcesz aby przenoszenie odbywało się automatycznie po zatwierdzeniu dokumentów?

Komunikat pojawia się dla operatora  będącego Administratorem podczas zatwierdzania Faktur Zakupu/ Dokumentów Wewnętrznych Zakupu jeżeli w Konfiguracji nie zaznaczono parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT.

Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT i pojawienie się okna z wyborem rejestru, do którego ma być przenoszony dany rodzaj dokumentu.

Wybór opcji Nie skutkuje tym, że dokumenty nie będą automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat pojawi się ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu. Wybór opcji Nie i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że dokumenty nie będą automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat nie pojawi się ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu.

Komunikat pojawia się  w następujących przypadkach:

  • Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano nie lub
  • Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano księgowość lub
  • Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano sprzedaż/płace oraz zaznaczono parametr Eksport faktur VAT z rejestrów VAT.

 
Ostrzeżenie: Nie można odznaczyć parametru w okresie, w którym istnieją wyliczone zaliczki uproszczone. Usuń zaliczki uproszczone z listy.

Podczas próby odznaczenia parametru Zaliczki uproszczone na CIT na formularzu okresu obrachunkowego, w którym dodano zaliczkę uproszczoną pojawia się powyższy komunikat. Aby odznaczyć ten parametr należy przejść z poziomu Księgowość/Zaliczki CIT-8 i usunąć wszystkie zaliczki uproszczone z listy.