Pytanie 24288 „Czy otworzyć wybraną wypłatę?”

Wybierając opcję ‘Tak’ wybrana wypłata zostanie otwarta (w kolorze zielonym). Wybierając ‘Nie’ wypłata pozostanie zamknięta (w kolorze czarnym).
Pytanie 24174 „Czy chcesz przeliczyć kwoty przychodu z 50% kosztami uzyskania w naliczonych wypłatach”

Pytanie pojawia się w momencie wykonywania funkcji dostępnej z poziomu Narzędzia > Korekty danych > Korekta przychodu z 50% kosztami w wypłatach. Korekta ułatwia przeliczenie kwot przychodu z 50% kosztami uzyskania (koniecznych do wyliczenia poprawnych deklaracji PIT począwszy od 2013r.) w wypłatach naliczonych wcześniejszymi wersjami niż 2013.3.1. Pozwala na wyliczenie, dla elementów wynagrodzenia wchodzących na PIT jako przychód pracownika ze stosunku pracy i uprawniający do 50% kosztów uzyskania, wartości w polu Przychód 50% w wypłatach.