Ostrzeżenie ID 24025 „W tym dniu dane pracownika są już zaktualizowane”

Komunikat występujący podczas próby wykonania kolejnej aktualizacji danych w tym samym dniu -należy zmienić datę aktualizacji (jeśli podana jest niepoprawna) lub wprowadzić zmiany na zapisie aktualnym na daną datę.
Informacja ID 24148 „Wybrano naliczanie/usuwanie wypłaty na zamkniętej liście płac. Kontynuować?”

Pojawia się przy naliczaniu lub próbie usunięcia wypłaty do zamkniętej listy płac. Aby naliczyć wypłatę należy zaakceptować komunikat, natomiast chcąc usunąć wypłatę – należy wcześniej zmienić jej status na 'otwarta’. Pomimo iż lista płac będzie zamknięta istnieje możliwość naliczenia nowej / usunięcia już istniejącej wypłaty.
Komunikat ID 24032 „Nie można skasować wypłaconego elementu wynagrodzenia”

Dodatek/akord wypłacony pracownikowi przynajmniej na jednej liście płac, nie może zostać usunięty z listy stałych dodatków/akordów. Aby dodatek nie był naliczany w kolejnych wypłatach, na formularzu dodatku należy podać/zawęzić odpowiednio datę w polu 'Wypłacaj do’.
Ostrzeżenie ID 24022 „Nie można skasować zamkniętej listy płac”

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia zamkniętej (zablokowanej przed zmianami) listy płac, która widnieje na liście w kolorze czarnym. Można usuwać tylko listy płac w buforze, wyświetlane na zielono, na których nie ma policzonej żadnej wypłaty. Aby usunąć listę płac, najpierw należy zmienić jej status, czyli cofnąć do bufora za pomocą operacji „Zmień status listy płac” – „Otwórz listę płac” i jeśli są naliczone na niej wypłaty, to je usunąć.
Ostrzeżenie ID 32559„Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązane z tabelą WypSkladniki)”

Umowy cywilnoprawne rozliczone w wypłatach nie mogą być usunięte z listy umów. Aby usunąć zawartą umowę należy wcześniej wykasować powiązane z nią wypłaty.
Ostrzeżenie ID 24119 „Brak zaznaczonego pola „Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności” w schemacie płatności pracownika”.

Informacja o konieczności zaznaczenia na formularzu płatności parametru 'Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności’.
Ostrzeżenie ID 31783 „Pierwsza deklaracja w okresie nie może być korektą. Proszę poprawnie ustawić cel złożenia deklaracji i spróbować ponownie”

Ostrzeżenie pojawia się w momencie próby zapisu deklaracji, którą oznaczono jako korektę, podczas gdy nie istnieje deklaracja, do której powinna być złożona korekta. W takim przypadku zapis nie będzie możliwy dopóki Użytkownik nie oznaczy celu jako ‘Złożenie deklaracji’.

W przypadku konieczności wysłania deklaracji z oznaczeniem jako korekta należy najpierw wygenerować i zapisać w programie deklarację z oznaczeniem ‘Złożenie deklaracji’, a następnie generować deklarację z oznaczeniem ‘Korekta deklaracji’.