Co należy zrobić w sytuacji, gdy przy próbie założenia nowego okresu obrachunkowego pojawia się błąd: „Numer konta … nie może zawierać separatorów ani apostrofów” i nowy okres obrachunkowy nie jest tworzony?

W takiej sytuacji należy w menu Narzędzia/ Korekty danych wykonać funkcję „Usunięcie apostrofów i spacji z numerów kont księgowych”.
Gdzie można określić okres np. miesiąca czy kwartału, za jaki obliczamy zestawienie?

Użytkownik powinien otworzyć formularz nagłówka wybranego zestawienia (dwukrotnie kliknąć na wybrane zestawienie), a następnie na zakładce Kolumny może określić okres, za jaki mają być liczone pozycje zestawienia poprzez wybór okresu „Inny” i określenie pól Data od oraz Data do.
W jaki sposób uwarunkować księgowanie dokumentu w zależności od tego, czy jest przypisany do niego kod JPK_V7?

Aby uwarunkować księgowanie dokumentu w zależności od tego czy i jakie kody JPK_V7 są na nim wskazane należy odpowiednio zmodyfikować schemat księgowy.

Od wersji 2021.5.1. na schematach służących do księgowania dokumentów, na których istnieje możliwość wskazania kodów JPK_V7 (Dokumenty wewnętrzne sprzedaży, Dokumenty wewnętrzne zakupu, Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Paragony, Rejestr sprzedaży VAT oraz Rejestr zakupów VAT ) istnieje możliwość uwarunkowania księgowania tylko dla dokumentów, na których występuje jakikolwiek kod JPK_V7 lub konkretne kody JPK_V7 wskazane w warunku schematu.

W nagłówku schematu oraz w elemencie schematu w polu Warunek można skorzystać z następujących opcji:

  • Kod JPK_V7/ Kod JPK_V7 – po wyborze tej opcji pojawia się okno z listą kodów JPK_V7. Po wskazaniu przez użytkownika konkretnego kodu JPK_V7 pojawia się okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? z możliwością wyboru wariantu Tak lub Nie.

Przykład
Jeżeli użytkownik w polu Warunek w elemencie schematu księgowego wybierze opcję Kod JPK_V7/ Kod JPK_V7 i wskaże np. kod GTU_01, a następnie w oknie Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? wartość Tak, to za pomocą tej pozycji schematu będą księgowane tylko dokumenty, na których wybrano kod GTU_01.

  • Kod JPK_V7/ Czy jest kod JPK_V7 – po wyborze tej opcji pojawia się okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? z możliwością wyboru wariantu Tak lub Nie.

Przykład
Jeżeli użytkownik w polu Warunek w nagłówku schematu księgowego wybierze opcję Kod JPK_V7/ Czy jest kod JPK_V7 i w oknie Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? wskaże wartość Tak, to za pomocą tej pozycji schematu będą księgowane tylko dokumenty, na których wybrano co najmniej jeden kod JPK_V7.