1

Czy za pomocą usługi Comarch OCR można zaczytywać wyciągi bankowe?

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zaczytania wyciągów bankowych.
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać paragony?

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości rozpoznania paragonów.
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury odwrócone w pionie?

Tak, usługa Comarch OCR umożliwia rozpoznawanie faktur odwróconych w pionie.
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury w układzie poziomym?

Tak, usługa Comarch OCR umożliwia rozpoznawanie faktur w układzie poziomym.
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury zaliczkowe?

Tak, usługa Comarch OCR umożliwia rozpoznawanie faktur zaliczkowych.
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać rachunki?

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości rozpoznania rachunków.
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury zagraniczne?

Usługa Comarch OCR we współpracy w Comarch ERP Optima rozpoznaje dokumenty w języku polskim i angielskim.