W jaki sposób seryjnie zaimportować rachunki bankowe kontrahentów z Wykazu podatników VAT?

Seryjny import rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT jest możliwy z poziomu Listy kontrahentów. W menu Operacji seryjnych jest dostępna funkcja Importuj rachunki bankowe. Po jej wybraniu następuje dodanie, dla zaznaczonych na liście kontrahentów, rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT. Jeżeli żaden kontrahent nie jest zaznaczony, import następuje dla kontrahenta podświetlonego na liście. Rachunki bankowe importowane są wyłącznie dla kontrahentów z polskim numerem NIP.

Podczas importu nie są usuwane istniejące rachunku kontrahenta, a jedynie dopisywane kolejne (inne niż znajdujące się na karcie kontrahenta). Podczas weryfikacji istniejących rachunków w celu uniknięcia zduplikowanych pozycji, rachunki z przedrostkiem PL i bez przedrostka są traktowane jako ten sam rachunek. Podczas porównywania pomijane są również występujące w numerach rachunków spacje i kreski. Dla każdego zaimportowanego rachunku bankowego uzupełniana jest historia weryfikacji w Wykazie podatników VAT.
Jak otworzyć raport kasowy/ bankowy bez otwierania wszystkich późniejszych raportów?

Należy z poziomu listy raportów kasowych/ bankowych zaznaczyć dany raport i wejść do niego za pomocą ikony lupy. Następnie na otwartym oknie odznaczamy parametr Zamknięty i zapisujemy zmiany.
Czy istnieje możliwość automatycznego importu rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT dla kontrahentów, którzy są dodawani z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR lub importowanych z plików JPK_VAT / JPK_V7?

Istnieje możliwość automatycznego pobierania numerów rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT dla kontrahentów dodawanych automatycznie z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR lub importowanych z plików JPK_VAT / JPK_V7. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Automatyczne pobieranie rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT, dla dodawanego automatycznie kontrahenta następuje weryfikacja w Wykazie podatników VAT na podstawie jego numeru NIP i pobierane są numery rachunków bankowych kontrahenta. Jeżeli parametr w konfiguracji nie jest zaznaczony, kontrahent dodawany jest bez importu listy rachunków bankowych.
Co zrobić, kiedy stan końcowy raportu kasowego/bankowego nie równa się stanowi początkowemu kolejnego raportu kasowego/bankowego?

Zdarzają się na liście raportów zaburzenia, kiedy stan końcowy nie jest zgodny ze stanem początkowym raportu następnego, ale są to przypadki incydentalne. Wówczas w takiej sytuacji należy w menu Narzędzia/ Korekty danych wykonać funkcję „Odbudowa stanów raportów k/b”.