Jak zdefiniować nazwę eksportowanego pliku na dysk?

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość zdefiniowania nazwy pliku eksportowanego za pomocą zmiennej dynamicznej.
W tym celu w programie Comarch ERP Optima otwieramy np. formularz faktury i z menu dostępnego po kliknięciu na przycisk Wydruku danych lub Podgląd Wydruku wybieramy „Konfiguracja wydruków..”, a następnie odpowiedni szablon wydruku.
W edycji wydruku szablonu w polu „Nazwa pliku” po kliknięciu prawym przyciskiem myszy mamy możliwość wybrania opcji „Wstaw zmienną dynamiczną”.

W kolejnym kroku użytkownik ma możliwość wybrania z definiowalnej listy zmiennych, makra za pomocą którego zostanie utworzona nazwa pliku dla eksportowanego pliku.

Po wybraniu zgodnie z preferencjami użytkownika odpowiedniej zmiennej należy zapisać zmiany. Przy eksporcie dokumentu do pliku na podstawie szablonu, do którego została przypisana odpowiednia zmienna dynamiczna nazwa pliku będzie automatycznie przypisywana zgodnie z konfiguracją nazwy pliku.
Jak skierować wydruk tekstowy na drukarkę sieciową?

Czynności jakie powinniśmy wykonać:

Na komputerze do którego podłączona jest drukarka:

 • Udostępniamy drukarkę sieciowo.
 • Odczytujemy nazwę udziału sieciowego pod którym będzie dostępna drukarka
  z formularza właściwości drukarki, zakładka Udostępnienie pole Nazwa udziału.

 • Ustalamy pełną ścieżkę dostępu do udostępnionej drukarki, jest to:
  file:\\nazwa_komutera_udostepnjajacego_drukarke\Nazwa_Udziału
  Np.:
  file:\\falcon\Oki ML
 • Na stanowisku które ma wykonywać wydruk do drukarki sieciowej w Optimie w menu System/Konfiguracja/Stanowisko/Ogólne/Wydruki wprowadzamy ścieżkę dostępu do udostępnionej drukarki sieciowej.

Np. :
Jak na wydruku zamieścić dane głównej jednostki samorządowej?

Dane jednostki samorządowej wpisuje się w System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy – jednostka samorządowa.

Za pomocą ikony plusa   dodajemy nową Pieczątkę firmy, gdzie możliwe jest uzupełnienie danych jednostki nadrzędnej – ręcznie lub poprzez zaczytanie z bazy REGON. Aby na wydrukach generowanych z programu pojawiały się dane głównej jednostki samorządowej, należy w Konfiguracji wydruków dla tego wydruku zaznaczyć parametr Dane jednostki samorządowej na wydruku znajdujący się na zakładce [Ogólne].

 

Jeżeli parametr: Dane jednostki samorządowej na wydruku nie jest zaznaczony, wówczas zawsze na wydruk pobierane są dane z System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy.
Jak wykonać wydruk tekstowy do drukarki pracującej na porcie USB?

Bezpośrednie drukowanie na drukarkę połączoną przez port USB nie jest obsługiwane, nie można podać np. nazwy portu USB.
Można natomiast drukować poprzez udział sieciowy skojarzony z tą drukarką (ścieżkę dostępu do drukarki sieciowej).

Procedura wygląda w następujący sposób:

 • We właściwościach drukarki włączamy udostępnianie sieciowe drukarki.
 • W konfiguracji Optimy w obszarze konfiguracji dla drukarki tekstowej wprowadzamy nazwę udziału sieciowego, podłączenie takiej drukarki jest identyczne jak podłączenie drukarki sieciowej – Jak skierować wydruk tekstowy na drukarkę sieciową? Jak na wydruku zmienić tytuł faktury?

Tytuł wydruku faktury można określić w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury:

Podany tytuł będzie drukowany odpowiednio dla faktur krajowych/ unijnych/ eksportowych.
Jak ustawić wydruk domyślny w Comarch ERP Optima?

Ustawienie domyślnego wydruku możliwe jest po przejściu do okna Konfiguracji wydruków.

Krok pierwszy

Otwórz listę lub formularz dokumentu, na którym chcesz ustawić lub zmienić domyślny wydruk.

Krok drugi

Kliknij w strzałkę znajdującą się przy przycisku   Wydruk danych lub  Podgląd wydruku i przejdź do opcji Konfiguracja wydruków:

Krok trzeci

Gdy otworzy się okno Konfiguracji wydruków, znajdź wydruk, który ma być wydrukiem domyślnym. Ustaw na nim kursor, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Ustaw jako domyślny dla mnie. Po wybraniu tej opcji wydruk zostanie ustawiony jako domyślny dla aktualnie zalogowanego operatora.
Jak zmienić wydruk domyślny dla wszystkich operatorów w Comarch ERP Optima?

Zmiana domyślnego wydruku dla wszystkich operatorów możliwa jest dla użytkownika posiadającego uprawnienia administratora, po przejściu do okna Konfiguracji wydruków.

Krok pierwszy

Zaloguj się na operatora, który posiada uprawnienia administratora.

Krok drugi

Otwórz listę lub formularz dokumentu, na którym chcesz ustawić lub zmienić domyślny wydruk dla wszystkich operatorów.

Krok trzeci

Kliknij w strzałkę znajdującą się przy przycisku Wydruk danych lub Podgląd wydruku i przejdź do opcji Konfiguracja wydruków:

Krok czwarty

Gdy otworzy się okno Konfiguracji wydruków, znajdź wydruk, który ma być wydrukiem domyślnym dla wszystkich operatorów. Ustaw na nim kursor, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Przestaw domyślny (dla operatorów bez indywidualnie ustawionego wydruku domyślnego). Po wybraniu tej opcji wydruk zostanie ustawiony jako domyślny dla wszystkich operatorów.