Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 17.08.2021

Poprawiono przekształcenie Paragonu do Faktury Sprzedaży kiedy Paragon miał już powiązany dokument WZ. W szczególnym przypadku dokument Wydania Zewnętrznego utworzony z Paragonu mógł mieć ustawiony algorytm wyliczania podatku VAT od netto zamiast od brutto

Aktualizacja w dniu 5.08.2021

1. Poprawiono zapisywanie kalendarza (Nie)obecności po dodaniu nieobecności. W niektórych przypadkach pojawiał się komunikat o edycji rekordu na innym stanowisku.

Aktualizacja w dniu 26.07.2021

1. Zaktualizowano wzór eksportu plików JPK, dostosowując je do rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
Wprowadzone zmiany to:

  • brak kodów MPP w pliku
  • kody SW zamieniane na kod EE
  • brak kodów GTU dla dokumentów z kodem WEW
  • brak kodów procedur dla dokumentów z kodem RO.

Aktualizacja pobierze się automatycznie w momencie wejścia na listę plików JPK, Użytkownik nic nie musi wykonywać.

Aktualizacja w dniu 20.07.2021

1. Poprawiono mechanizm importu dokumentów handlowych z pliku xml. W niektórych przypadkach pojawiał się komunikat Pola daty w pliku muszą być w formacie rok, miesiąc, dzień (RRRR-MM-DD).

Aktualizacja w dniu 12.07.2021

1. Naliczanie wypłat:

  • Poprawiono naliczanie wypłaty na liście typu umowa dla osoby, która jest uczestnikiem PPK. W niektórych przypadkach pojawiał się komunikat: Rekord 0 nieznaleziony. Pole ‘Podatek PPK’.
  • Poprawiono rozliczanie urlopu dla pracownika młodocianego przy zaznaczonym parametrze Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc nie wliczane do podstawy urlopu.