Co należy zrobić, aby na fakturze drukował się numer EORI?

Numer EORI można uzupełnić:

– w pieczątce firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy)

– na karcie kontrahenta (Ogólne/ Kontrahenci):

Warunkiem drukowania numeru EORI na dokumentach jest zaznaczenie parametru Drukuj numer EORI znajdującego się w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury.

Numer EORI drukowany jest na wydrukach EKO faktur oraz na wydrukach EKO faktur w języku angielskim (Invoice). Drukowany jest również na korektach do tych faktur.