CRM

CRM

Poprawiono

1. Dla metody przeciągnij i upuść poprawiono w terminarzu funkcję przesuwania czynności serwisowych między pracownikami, których kody są takie same jak kody kontrahentów.

2. Poprawiono widok formularza kontaktu/zadania (zakładka Ogólne, pole Opis kontaktu), po jego maksymalizacji.