Handel z magazynem

 

Handel

Nowości

 1. Wydruki Eko – Faktura. Wprowadzono kolejne wydruki Eko – Faktura
  • Eko – Faktura zaliczkowa: Wzór standard, Duplikat,
  • Eko – Faktura finalna: Wzór standard, Duplikat,
  • Eko – Faktura Marża: Wzór standard, Duplikat, Korekty,
  • Eko – Korekta zbiorcza: Wzór standard, Duplikat
 1. Parametry wydruku Eko – Faktura. Na wydruk Eko – Faktura (nie dotyczy korekt) pobierane są ustawienia z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury
  • Tytuł faktury krajowej/unijnej,
  • Kolumna „Towar”,
  • Forma płatności,
  • Format daty sprzedaży. 
 2. WZ z wielu PZ. Umożliwiono utworzenie Wydania Zewnętrznego na podstawie wielu Przyjęć Zewnętrznych. W tym celu należy zaznaczyć na liście wybrane PZ i nacisnąć przycisk Utworzenie dokumentu wydania zewnętrznego bądź wybrać opcję pod prawym przyciskiem myszy Przekształcenie do WZ.
 3.  

Zmiany

 1. Deklaracja AKC-WW. W przypadku towarów o takich samych kodach CN i różnych podstawowych jednostkach miary, podatek akcyzowy na deklaracji wykazywany jest w jednej pozycji.
 2. Adresy nadawcze. Umożliwiono konfigurację adresów nadawczych (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze) niezależnie od modułów, na które zalogował się operator.

Poprawiono

 1. Zmiana ceny na Fakturze Sprzedaży. Po zmianie na FS kontrahenta bez aktualizacji warunków handlowych lub po zaznaczeniu parametru Stawka NP w sekcji Odwrotne obciążenie – limit nie jest zmieniana cena wpisana na FS ręcznie.
 2. Sprzedaż usług złożonych, kontrola marży. Poprawiono zapis Faktury Sprzedaży w sytuacji kiedy operator nie ma możliwości sprzedaży poniżej min. marży/ maks. rabatu a składnik fakturowanej usługi złożonej ma ustaloną minimalną marżę, która nie spadła poniżej ustalonego minimum.
 3. Przekształcenie RO do PA. Poprawiono przekształcenie Rezerwacji Odbiorcy do Paragonu w określonym scenariuszu dla specyficznego kursu i specyficznej ceny zdefiniowanej na karcie towaru w walucie obcej.
 4. Opis pozycji na wydruku walutowym RO. Poprawiono drukowanie opisu pozycji na wydruku walutowym Rezerwacji Odbiorcy, w sytuacji kiedy kolejna pozycja na RO ma taki sam opis jak poprzednia.
 5. Wydruk dokumentu dostawy wyrobów węglowych. Na wydruku drukowanych jest tyle pozycji ile znajduje się na formularzu WZ, RW czy na korektach do tych dokumentów.

 

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch ERP Optima

 1. Dodatkowe informacje na zamówieniach z Comarch e-Sklep. Na zamówieniach RO wczytanych z Comarch e-Sklep wyświetlana jest dodatkowa zakładka [e-Sklep]. Na zakładkę przenoszone są dodatkowe informacje dotyczące zamówienia, m.in. Uwagi Klienta, informacje o sposobie dostawy, dane aukcji na której zakupiono produkt.
  Uwaga
  Zakładka [e-Sklep] będzie dostępna na zamówieniach pod warunkiem współpracy z Comarch e-Sklep w wersji 2018.0.1 lub wyższej.

  Na zamówieniach, zarówno zapisanych do bufora jak i zatwierdzonych, istnieje możliwość ustawienia statusu płatności oraz dostawy. Funkcja jest również dostępna z poziomu operacji seryjnych na liście dokumentów RO. Po ustawieniu statusu w programie, informacja o zmianie jest wysyłana do Klienta e-Sklep w formie powiadomienia mailowego.
  Uwaga
  Zmiana statusu płatności na RO z Comarch e-Sklep, nie wpływa na faktyczne rozliczenie dokumentu (paragon, faktura), wygenerowanego do zamówienia.

  Informacje ogólneDo zamówienia wystawić – Paragon lub Faktura, w zależności od wyboru Klienta podczas zamówienia w Comarch e-Sklep.
  Forma płatności – w polu przenosi się forma płatności wybrana przez Klienta podczas składania zamówienia. Pole nie jest do edycji.
  Uwagi Klienta – w pole przenoszone są dodatkowe uwagi Klienta.
  Status płatności – status płatności zamówienia.
  Powiązane aukcje – jeśli zamówienie zostało złożone poprzez serwis aukcyjny w sekcji Informacje ogólne prezentowane są również dane dotyczące aukcji, z której pochodzi zamówienie. W tabeli wyświetlana jest lista powiązanych aukcji – nazwa serwisu aukcyjnego, login użytkownika, numer ID transakcji, numery aukcji.Informacje o dostawie
  Sposób dostawy – rodzaj dostawy (Przesyłka, Odbiór osobisty w punkcie, Paczkomaty InPost).
  Nazwa sposobu dostawy – nazwa sposobu dostawy wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia. Jeśli Użytkownik zmieni sposób dostawy na zamówieniu w programie, pole jest czyszczone.
  Status dostawy – w polu można ustawić status dostawy dla zamówienia.Punkt odbioru osobistego
  Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep, Klient wybierze sposób dostawy – Punkt odbioru osobistego, na zamówienie są przenoszone dane adresowe wybranego przez Klienta punktu (nazwa, kraj ISO, województwo, ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, nr telefonu, nr telefonu GSM).
  Na dokumencie RO jest możliwość zmiany adresu punktu odbioru. W polu Kod z listy dostępne są adresy nadawcze zdefiniowane w konfiguracji programu (System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Adresy nadawcze), na których zaznaczono parametr Punkt odbioru osobistego.
  W programie jest możliwość zapisu nowego adresu nadawczego lub powiązanie z istniejącym. Jeśli w bazie istnieje już podobny adres, przy próbie zapisu adresu z zamówienia, wyświetlany jest komunikat : „Na liście adresów nadawczych istnieje już punkt o podobnych danych [ESKLPOO_1_1]. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać nowy punkt odbioru lub Nie, aby powiązać z istniejącym.”.
  Zmiany wprowadzone w programie w adresie punktu odbioru osobistego, który został wczytany z Comarch e-Sklep i zapisany, nie są wysyłane z powrotem do Comarch e-Sklep.Paczkomaty InPost

  Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep Klient wybierze sposób dostawy – Paczkomaty InPost, na zamówienie w programie przenoszone są dane paczkomatu wybranego przez Klienta (kod paczkomatu, ulica, nr ulicy, miejscowość, kod pocztowy). Operator ma możliwość uzupełnienia również Kodu paczki na takim zamówieniu w programie.
  Na zatwierdzonym dokumencie RO Operator może zmienić tylko rodzaj dokumentu, jaki ma zostać wystawiony do zamówienia, status płatności i status dostawy. Pozostałe pola będą aktywne, jeżeli Operator będzie miał nadane uprawnienie zmiany opisu i osoby odbierającej na dokumencie (ustawienie na karcie Operatora w konfiguracji).
  Na liście dokumentów RO pod opcją Wybór kolumn dostępne są dodatkowe kolumny : Status płatności i Status dostawy.

 

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

 1. Kopiowanie danych towaru pomiędzy sklepami. Na karcie towaru na zakładce [e-Sklep] wprowadzono możliwość kopiowania danych dotyczących towaru pomiędzy sklepami, w sytuacji, gdy grupa domyślna ustawiona dla kopiowanego sklepu, nie występuje w sklepie do którego są kopiowane dane.
 2. Przenoszenie atrybutów z Comarch e-Sklep na pozycje dokumentów. Poprawiono działanie programu w zakresie przenoszenia wartości atrybutów pozycji dokumentów wczytywanych z Comarch e-Sklep. Wartość atrybutu jest przenoszona do pola atrybutu, nie nadpisuje opisu pozycji.

 

Comarch ERP Optima Detal

Poprawiono

 1. Synchronizacja. Poprawiono synchronizację nowego stanowiska pomiędzy Comarch ERP Optima a Comarch ERP Detal w sytuacji, gdy w bazie znajduje się bardzo duża ilość kontrahentów.
 2. Fiskalizacja. Poprawiono działanie programu w połączeniu terminalowym w sytuacji, kiedy podczas fiskalizacji paragonu połączenie to zostanie zerwane.

 

Współpraca z Comarch Mobile 

Zmiany

 1. Import kontrahentów dodanych na urządzeniu mobilnym. Zmieniono działanie programu w zakresie importu kart kontrahentów założonych na urządzeniu mobilnym. W przypadku włączonej w Comarch ERP Optima opcji eksportu kontrahentów wg Opiekuna (w konfiguracji stanowiska mobilnego), do pola Opiekun na karcie kontrahenta przekazywany jest Operator przypisany do danego stanowiska mobilnego.

Poprawiono

 1. Wystawianie dokumentów MM z magazynu mobilnego. Poprawiono działanie programu w przypadku, gdy operator ma zaznaczony parametr: Blokada wystawiania dokumentów MM z magazynu mobilnego, a na liście dokumentów MM w filtrze Magazyn źródłowy został wybrany magazyn mobilny.
 2. Generowanie przesunięć międzymagazynowych do korekt faktur sprzedaży. Poprawiono działanie programu w zakresie przekształcania korekt faktur sprzedaży do przesunięć międzymagazynowych, w przypadku włączonej kontroli ilości na dokumentach rozchodowych (w edycji przed zapisem).