It occurred during a read of page (…) in database

Komunikat wskazuje na uszkodzenie fizyczne bazy danych.
W celu sprawdzenia spójności bazy danych należy użyć polecania: DBCC CHECKDB (nazwa_bazy)