Jak zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia w programie?

Szczegóły zostały zaprezentowane tutaj.