Nie można zalogować się do wybranej bazy danych. Baza danych nie istnieje lub brak praw dostępu.

Należy zalogować się do innej firmy, na której ten komunikat nie występuje lub utworzyć nową pustą bazę.

Po zalogowaniu przechodzimy do System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Bazy danych podświetlamy na liście problematyczną bazę i klikamy w ikonę lupy.
Parametr Login zintegrowany NT nie powinien być zaznaczony.

Jeżeli była zmieniana nazwa komputera/serwera (bądź podłączono bazę poprzednio używaną na innym serwerze) należy wykonać funkcję Aktualizuj nazwy serwerów w menu Narzędzia/Serwer baz danych, po czym zrestartować serwer SQL.

Komunikat może pojawiać się również, gdy baza znajdująca się na liście firm została usunięta z serwera – aby to wykluczyć można wskazać bazę jeszcze raz na serwerze (jeżeli nadal się tam znajduje), wybierając Logowanie/Firma/Podłącz istniejącą bazę danych.