Nie wybrano żadnego modułu! Przejdź na zakładkę moduły i zaznacz moduły, z którymi chcesz pracować.

Komunikat pojawia się podczas logowania do programu. Oznacza, że nie zostały wybrane żadne moduły (w oknie Rejestracja w programie Comarch ERP Optima na zakładce Ogólne), na które chcemy się zalogować.
W konfiguracji na karcie operatora (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) należy wskazać moduły, które będą domyślnie zaznaczone dla danego operatora podczas logowania.