Obieg dokumentów

Poprawiono

1. Archiwum wydruków. Przywrócono automatyczny zapis kopii elektronicznej w Archiwum wydruków po wysyłce odpowiednio skonfigurowanego wydruku mailem.