Błąd „Operator ma zakaz do operacji na koncie [numer konta], które zostało użyte w zestawieniu.”

W menu Księgowość / Plan kont, na formularzu konta, które zostało użyte w zestawieniu na drugiej zakładce „Dodatkowe” Operator ma założony zakaz.