Ostrzeżenie (30523) Pracownik w wybranym roku nie ma odnotowanych okresów pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze.

Nie można wygenerować pojedynczo deklaracji ZUS ZSWA dla wskazanego pracownika- w wybranym roku nie ma odnotowanych okresów w szczególnych warunkach.

W celu uzupełnienia tych informacji należy przejść na Formularz danych pracownika zakładka 5 Ubezpieczenie cd- i uzupełnić pole: Kod pracy w warunkach szczególnych oraz określić okresy od-do.