Ostrzeżenie (31101) Nie można skasować limitu, od którego zależą inne limity.

Komunikat wynika z zależności limitów od siebie. W przypadku potrzeby usunięcia limitów należy usuwać wiersze począwszy od najnowszego  do najstarszego.