Ostrzeżenie (35242) „Konto użytkownika nie ma dostępu w Comarch Shipping do firmy o numerze NIP podanym w konfiguracji. Dostęp musi być nadany przez administratora firmy w Comarch Shipping.”

Ostrzeżenie pojawia się, jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy został wprowadzony NIP, na który nie ma zarejestrowanego konta w Comarch Shipping. W Pieczątce firmy należy wprowadzić poprawny numer NIP, na który zostało założone konto w Comarch Shipping.