Plik JPK_V7 został wysłany do urzędu w wersji kwartalnej. W jaki sposób wygenerować korektę pliku w wersji miesięcznej?

Jeżeli plik JPK_V7 został wysłany w wersji kwartalnej, wówczas nie ma możliwości wygenerowania korekty do tego pliku w wersji miesięcznej. W takim przypadku należy z listy usunąć wysłany plik JPK_V7 i dodać go na nowo w odpowiedniej formie rozliczenia.

Aby odblokować wysłany plik JPK_V7, plik powinien mieć status Wysłano/Odebrano UPO, natomiast operator powinien mieć zaznaczony parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji w zakładce System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy. Po zaznaczeniu danego pliku na liście należy wybrać opcję Odblokuj JPK_V7 dostępną pod prawym przyciskiem myszy. Po odblokowaniu pliku można go usunąć.

Następnie w System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe należy wskazać miesiąc i rok, od którego mają być wyliczane pliki JPK_V7 w wersji miesięcznej i odznaczyć parametr Kwartalne rozliczenia VAT. Po zapisaniu zmian w konfiguracji, można dodać nowy plik JPK_V7 w wersji miesięcznej.

W celu zachowania informacji o wysyłce pliku JPK_V7 zalecane jest wykonanie wydruku UPO, pobranie pliku w formacie xml oraz wykonanie kopii bazy danych.