Pomoce dydaktyczne programu Comarch ERP Optima

Wszystkie pomoce do programu Comarch ERP Optima zostały zaprezentowane w poniższej prezentacji.