Przykłady pytań ankietowych i sposoby udzielania na nie odpowiedzi

  • Pytanie otwarte z polem o typie tekst:

  • Pytanie otwarte z polem o typie liczba (można wpisać zarówno liczbę dodatnią jak i ujemną):

  • Pytanie otwarte z polem o typie data:

  • Pytanie zamknięte jednokrotnego wyboru odpowiedzi (możliwość zaznaczenia tylko jednej odpowiedzi):

  • Pytanie zamknięte wielokrotnego wyboru odpowiedzi:

  • W przypadku, gdy na pytanie wielokrotnego wyboru dostępne jest więcej niż sześć odpowiedzi, będą one wyświetlane w ankiecie w następujący sposób: