Przyznanie premii procentowej

Jeśli jest to premia stała tzn. będzie ona wypłacana regularnie przez dłuższy czas, należy ten fakt odnotować w danych pracownika.

Cel ćwiczenia: Uzupełnienie listy dodatkowych elementów wynagrodzenia o dodatek typu premia.

 1. Zatrudnionemu pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego będziemy, co miesiąc wypłacać premię procentową na osobnej liście INNA. W tym celu w Kadrach (Płace i Kadry/ Kadry) podświetlamy wybranego pracownika (np. Jan Kowalski).
 2. Na dole okna naciskamy przycisk Dodatkowe elementy wynagrodzenia  – wyświetli się lista dodatków na której dodajemy kolejne elementy wynagrodzenia o stałym charakterze.
  • W celu wprowadzenia na listę nowego elementu wciskamy przycisk Dodaj (klawisz <INSERT> lub polecenie Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem myszy).
  • Jako Typ składnika wybieramy zdefiniowaną wcześniej Premię procentową
  • Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim dodatek przysługuje pracownikowi: Od: 1-szy dzień miesiąca z daty zatrudnienia daty Do nie wypełniamy – dodatek będzie wypłacany przez cały czas
  • Wartość dodatku będzie wyliczana na wypłacie jako procent wynagrodzenia nominalnego
  • W polu Symbol listy płac wybieramy „I” – Inna wypłata
  • Zapisujemy formularz dodatku i listę dodatkowych elementów.