Pytanie (35197) Przekroczono limit pracy zdalnej okazjonalnej na ten rok. Czy chcesz kontynuować?

W celu kontroli limitu rocznego pracy zdalnej okazjonalnej, w konfiguracji firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ Dane kadrowe i deklaracje), znajduje się parametr Roczny limit pracy zdalnej okazjonalnej, z domyślnie ustawioną liczbą 24 dni.

Gdy parametr jest zaznaczony, to podczas wprowadzania na planie pracy i kalendarzu (Nie)obecności pracy w strefie ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie okazjonalnie’, program sprawdza czy pracownik nie przekroczył przysługującego w roku limitu. W przypadku przekroczenia pojawia się odpowiedni komunikat.

Wybierając opcję Tak, program uwzględnia zmiany pomimo przekroczenia rocznego limitu pracy zdalnej okazjonalnej ustawionego w konfiguracji.

Wybierając opcję Nie, program nie uwzględnia zmian i stosuje ustawienie dotyczące rocznego limitu pracy zdalnej okazjonalnej ustawionego w konfiguracji.