W jaki sposób w programie można zdefiniować i naliczyć pracownikowi premię roczną?

W tym celu należy w konfiguracji dodatku, na zakładce [2. Podatki/Nieobecności], w polu Okres wypłaty ustawić ‘co 12 miesięcy’. Element wynagrodzenia wypłacany jest zawsze na początku zadeklarowanego okresu. Skonfigurowana w ten sposób premia, przypisana pracownikowi od 01.01.2023 r., zostanie wypłacona po raz pierwszy 31.01.2023 r., za okres od 01.02.2022 do 31.01.2023 r.