W jaki sposób wykazać w pliku JPK_V7 transakcje związane ze sprzedażą i nabyciem energii elektrycznej oraz gazu objętych odwrotnym obciążeniem VAT?

Na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży należy na zakładce [KSeF/JPK] w sekcji Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7 dodać atrybut o kodzie SPRZ_ENERGIA_GAZ_OO. Po wybraniu tego atrybutu na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży, kwota netto i VAT z takiego dokumentu jest wykazywana w części deklaracyjnej pliku w polach P_31 oraz P_32 oraz w części ewidencyjnej w polach K_31 oraz K_32.