Zmiana formy opodatkowania z PIT-28 na PIT-36 na zaliczkach

W trakcie roku 2022 podatnik ma możliwość zmiany formy opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rozliczenie na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Może tego dokonać na dwa sposoby:

  • poprzez utworzenie kopii bazy danych, odtworzenie jej pod inną nazwę, a następnie zmianę w odtworzonej bazie rodzaju księgowości w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry i usunięcie na formularzu właściciela kwot indywidualnych za okres styczeń – czerwiec 2022 r.
  • poprzez zmianę w dotychczasowej firmie rodzaju księgowości w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry a następnie zaznaczenie parametru Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku na formularzu kwot indywidualnych.

Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych za miesiące lipiec – grudzień 2022 r. na zakładce 1 PIT-36 dostępny jest parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku. Parametr jest możliwy do zaznaczenia tylko w miesiącu lipcu 2022 r. Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych za miesiąc lipiec zaznaczono parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku to jest on automatycznie zaznaczany na kwotach indywidualnych dodanych za kolejne miesiące, bez możliwości jego odznaczenia.

Po zaznaczeniu parametru Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku zaliczka na PIT-36(21) jest obliczana dla przychodów i kosztów oraz odliczeń od miesiąca lipca 2022 r. Kwoty z wcześniejszych miesięcy 2022 r. nie są uwzględniane.
Po zaznaczeniu parametru Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku Zestawienie dochodu pod składki zdrowotne jest obliczane dla przychodów i kosztów oraz składek społecznych od lipca 2022 r. Kwoty z wcześniejszych miesięcy 2022 r. nie są uwzględniane.